KΡΑΤΗΣΗ ONLINE
KΡΑΤΗΣΗ ONLINE

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Οικολογική μας πολιτική

Το ARCHIPELAGOS LUXURY HOTEL είναι ένα κατάλυμα που συνεχώς ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος και έχει υιοθετήσει αποτελεσματικές μεθόδους και πρακτικές που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Το ARCHIPELAGOS LUXURY HOTEL κατέχει την πιστοποίηση ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.   Επιπλέον, το ξενοδοχείο μας επικοινωνεί και προωθεί την ιδέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης στους πελάτες μας, έτσι ώστε να τους προτρέψει να υιοθετήσουν παρόμοιες τακτικές και μεθόδους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή.

Μερικές από τις περιβαλλοντικές μας δράσεις είναι οι εξής:

– Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης πετσετών και λινών

– Χρήση καρτών-κλειδιών δωματίων  έτσι ώστε να ελέγχεται η ενέργεια, ο φωτισμός και η θέρμανση ή ψύξη

– Χρήση και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τους τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς

– Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου

– Χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού

– Μηνιαία μέτρηση και ελέγχου της κατανάλωσης νερού και ενέργειας

– Προσφέρουμε μεταφορά με mini bus του ξενοδοχείου

-Ανακυκλώνουμε τα ακόλουθα υλικά: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μπαταρίες, τόνερ και έλαια μαγειρικής

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των σκοπών και των στόχων μας θα απαιτήσει πολλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τη βάση για μια επιτυχημένη εφαρμογή και είναι ανάγκη και ευθύνη όλων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ξενοδοχείου Archipelagos για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail [email protected]

Μύκονος, 1/2/2020

Από τη Διεύθυνση